Mon, 12 / 2018 12:39 AM | Ban Biên tập

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
VIỆN CHUYÊN TU
————————————–

THƯ MỜI
V/v Lễ Húy kỵ Sư Ông và Lễ Tổng kết năm 2018

Kính gởi: Quý Phật tử, chư vị thiện hữu thiện tri thức gần xa

Viện Chuyên Tu trân trọng kính mời Quý vị quang lâm tham dự:

1. Lễ Húy kỵ Sư Ông lần thứ nhất:
– Thời gian: 08 giờ 00 ngày 13/01/2019 (mùng 08/12 ÂL)
– Địa điểm: Viện Chuyên Tu 1, làng Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

2. Lễ Tổng kết hoạt động Phật sự:
– Thời gian: 08 giờ 00 ngày 20/01/2019 (mùng 15/12 ÂL)
– Địa điểm: Viện Chuyên Tu 2, ấp Bình Lâm, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Trụ trì,
TT. Thích Thiện Thuận

Lưu ý:
– Lễ Húy kỵ (đám giỗ) Sư Ông có cúng dường Trai Tăng 100 vị Tăng Ni;
– Quý Phật tử đăng ký tham gia các quầy ẩm thực Phiên chợ Quê hương lưu ý làm mỗi loại thức ăn khoảng 500 phần.

Bài viết cùng chuyên mục