Thu, 04 / 2018 10:29 PM | Ban Biên tập

THƯ MỜI
Tham dự Lễ Chung thất Phật tử Lê Văn Lợi, pháp danh Thiện Hộ

 ————————————————

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Thừa ủy nhiệm Cty Hiệp Thành Lợi và gia đình tang chủ, chúng tôi trân trọng kính mời Quý Phật tử Đạo tràng Viện Chuyên Tu hoan hỷ quang lâm tham dự Lễ cúng dường Trai Tăng cầu siêu nhân ngày Chung thất của cố Phật tử LÊ VĂN LỢI pháp danh THIỆN HỘ:

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 11/4/2018 (nhằm 26/02 Âm lịch);

Địa điểm: Viện Chuyên Tu 2, ấp Bình Lâm, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Sự hiện diện của Quý vị là chất liệu kết nối tình thân trong Đạo tràng và cũng để Gia đình và Tang quyến Phật tử Thiện Hộ được tròn đầy hiếu nguyện, tri ân.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

Trụ trì
Thượng tọa THÍCH THIỆN THUẬN

Bài viết cùng chuyên mục