Sun, 07 / 2019 5:35 PM | Ban Biên tập

THƯ MỜI

Tham dự Đại Lễ Vu Lan – Báo Hiếu năm 2019

——————————————-

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính gửi Quý Bà con Phật tử và Đại chúng,

Dù con bất hiếu một khi
Tình thương mẹ vẫn thầm thì bên con
Dù cho con đã lớn khôn
Nhưng tình mẹ vẫn vuông tròn trước sau.

Tình mẹ dành cho con đã trở thành hiển nhiên, nhưng đã có bao người con miệt mài với đường lợi danh mà bỏ lại sau lưng hình bóng mẫu thân cô quạnh trong chuỗi ngày tàn bóng xế, để rồi trở thành những đứa con vong bội với nghĩa sanh thành, bất hiếu với công dưỡng dục.

Để thức tỉnh và hướng thiện cho những người con đã và đang còn ngược xuôi đường nhân thế đuổi bắt các ảo ảnh mong manh của cuộc sống mà quên ân tình của mẹ, Viện Chuyên Tu long trọng tổ chức Đại lễ Vu-lan báo hiếu có chủ đề: TIẾNG RU NGÀN ĐỜI.

Xin trân trọng kính mời Quý Bà con Phật tử và Đại chúng gần xa quang lâm tham dự chương trình Lễ Vu-lan Báo hiếu của Viện Chuyên Tu :

– Thời gian tổ chức: 07 giờ 00 ngày 18 tháng 8 năm 2019 (nhằm 18/7 âm lịch);
– Địa điểm: Viện Chuyên Tu 2, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT

Trụ trì

Thượng tọa THÍCH THIỆN THUẬN

Xin lưu ý: Để dâng trọn sự trang nghiêm lên Song thân ngày Lễ Báo hiếu, quý Phật tử nữ mặc trang phục áo dài truyền thống hoặc áo tràng, Phật tử nam mặc Âu phục.

Bài viết cùng chuyên mục