Thu, 09 / 2018 2:47 PM | Ban Biên tập

THƯ CẢM TẠ

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Thay mặt Tăng chúng Viện Chuyên Tu, chúng tôi chân thành kính gởi lởi cảm tạ đến Quý bà con Phật tử xa gần đã phát tâm cúng dường Pháp y, Tứ sự và tịnh tài nhân ngày Tự tứ – Dâng y của Chư Tăng bổn viện ngày 14/7 âm lịch vừa qua. 

Pháp sự thành công viên mãn chính là nhờ sự quan tâm, hỷ cúng của tất cả những vị Phật tử tổ chức chế tác thực phẩm, phối hợp với Ban Tổ chức thực hiện trang nghiêm nghi thức Cổ Phật Khất Thực để hoài niệm công hạnh cao cả của một vị Khất sĩ “nhận đời manh áo bát cơm”.

Xin được tri ân phương danh của quý Phật tử hằng tâm hằng sản trong mùa Tự tứ năm 2018 tại Viện Chuyên Tu.

Trụ trì
Thượng tọa Thích Thiện Thuận

Danh sách phương danh của quý Phật tử:
    
Bài viết cùng chuyên mục