Fri, 11 / 2017 11:59 PM | Ban Biên tập

THÔNG BÁO
V/v thành lập Ban Quản trị Website, Fanpage
———————————————–

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

1. Ban Quản trị Website: vienchuyentu.com || vienchuyentu.net

Với mong mỏi chia sẻ những giá trị siêu tuyệt về giáo lý giác ngộ của Đức Phật và các thông tin về hoạt động hoằng pháp, giáo dục, từ thiện của chư Tăng và Phật tử Viện Chuyên Tu đến với bà con Phật tử khắp nơi, chúng tôi đã thành lập website: vienchuyentu.net từ tháng 03/2008 qua, phần nào đáp lại tâm cầu đạo giải thoát và lòng khát ngưỡng của mọi người được tìm hiểu, tu học và quan tâm các hoạt động của Viện.

Nay, chúng tôi xin giới thiệu nhân sự Ban Quản trị website: vienchuyentu.com:

  • Trưởng ban: Đại đức Thích Viên Anh
  • Phó ban Ngoại vụ: Đại đức Thích Thiện Hưng
  • Phó ban Nội vụ: Đại đức Thích Thiện Đức
  • Thư ký: Diệu Hồng
  • Kỹ thuật: Thiện Đạt
  • Biên tập: Thiện Hiếu, Minh Quốc…

2. Quản lý trang:

– Thầy Thiện Thuận VCT Fanpage@thaythuanvctfanpage 

– Thích Thiện Thuận FanPage: @ThichThienThuanFanPage

Để kết nối những thông tin đã được đăng tải của trang nhà và quý Phật tử xa gần trong hoàn cảnh thời gian eo hẹp của cuộc sống hiện đại, đặc biệt, là những người quý mến hoặc có thiện cảm với các hoạt động Phật sự của Viện Chuyên Tu, chúng tôi thành lập một trang mới Thầy Thiện Thuận VCT Fanpage do hai Phật tử Thiện Hiếu và Minh Quốc quản lý dưới sự giám sát và chỉ đạo của Ban Quản trị website.

Đây là trang chính thống duy nhất của Viện Chuyên Tu dưới hình thức Facebook để tạo sự gắn kết, tương tác giữa Viện Chuyên Tu với cộng đồng Phật tử khắp nơi nhằm mục đích chia sẻ kiến thức Phật học thuần túy và cảm xúc chân thành của người tôn kính Tam bảo, phụng sự Phật pháp và nhân sinh vô điều kiện. Nơi đây, chúng tôi chỉ đưa tin các hoạt động Phật sự của Viện Chuyên Tu và bài giảng của chúng tôi mà thôi.

Hy vọng mọi nỗ lực, trách nhiệm vì sự nghiệp truyền bá chánh pháp chung của Phật giáo, chúng tôi sẽ đáp lại phần nào niềm tin, tình cảm của bà con Phật tử xa gần đã chân thành ủng hộ và chia sẻ với Viện Chuyên Tu trong thời gian qua.

Kính chúc quý liệt vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường.

Trụ trì
Thượng tọa THÍCH THIỆN THUẬN

Bài viết cùng chuyên mục