Fri, 03 / 2020 7:10 PM | Ban Biên tập

THÔNG BÁO

V/v tạm dừng các hoạt động Phật sự tại Viện Chuyên Tu trong thời gian dịch bệnh COVID-19

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa Quý Phật tử!

Hiện tại, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho bà con Phật tử và phòng tránh dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, chúng tôi xin tạm dừng các hoạt động phật sự tại Viện Chuyên Tu đến khi có thông báo mới nhất.

Đức Phật dạy trong Kinh Bát Đại Nhơn Giác rằng: “Chỉ có trí tuệ là sự nghiệp”. Do vậy, Thầy khuyên tất cả quý Phật tử hãy bình tỉnh để giữ tinh thần sáng suốt mới có thể kiểm soát mọi hành vi của mình để phòng tránh nhiễm bệnh theo sự hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn về y tế và quy định của Chính quyền sở tại. Là người Phật tử biết cách tự bảo vệ bản thân và bảo vệ cho người khác được an toàn là cách sống trải lòng từ bi trên nền tảng trí tuệ của đạo Phật.

Kính chúc quý Phật tử thân tâm an lạc, ý nguyện viên thành.

Trân trọng.
Thượng tọa Thích Thiện Thuận

Bài viết cùng chuyên mục