Tue, 11 / 2018 6:00 AM | Ban Biên tập

Ban tổ chức xin trân trọng nêu phương danh đợt 1 các quý mạnh thường quân, Phật tử đã đóng góp, hổ trợ cho chương trình phóng sanh tại hồ Trị An, tỉnh Đồng Nai vào ngày 25/11/2018. Xin cám ơn những tấm lòng của các quý mạnh thường quân, Phật tử luôn vì mục đích tốt đẹp đã cùng chung tay đóng góp để thực hiện chương trình.

– Quý Phật tử phát tâm ủng hộ, hoan hỷ đóng góp trực tiếp tại Văn phòng Viện Chuyên Tu 1 (thầy Thiện Trụ) hoặc Viện Chuyên Tu 2 (thầy Thiện Nghiêm), hoặc chuyển khoản về: Đại đức Thích Thiện Trụ, chủ tài khoản: Hồ Cao Tiến, số tài khoản: 6006205206363 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) khu Công nghiệp Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trân trọng!
BTC

 

Bài viết cùng chuyên mục