Thu, 11 / 2018 12:13 PM | Ban Biên tập

THÔNG BÁO

V/v phóng sanh đợt 2 tại hồ Trị An, tỉnh Đồng Nai

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa Quý bà con Phật tử gần xa,

Để phát triển tâm từ bi, xóa bớt nghiệp sát sanh đã gây tạo trong quá khứ, Viện Chuyên Tu tổ chức phóng sanh tại hồ Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai vào ngày chủ nhật, 25/11/2018.

1. Đóng góp: Quý Phật tử phát tâm ủng hộ, hoan hỷ đóng góp trực tiếp tại Văn phòng Viện Chuyên Tu 1 (thầy Thiện Trụ) hoặc Viện Chuyên Tu 2 (thầy Thiện Nghiêm), hoặc chuyển khoản về: Đại đức Thích Thiện Trụ, chủ tài khoản: Hồ Cao Tiến, số tài khoản: 6006205206363 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) khu Công nghiệp Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

2. Đăng ký: Quý Phật tử muốn tham gia chuyến đi, xin vui lòng đăng ký để Ban Tổ chức chuẩn bị thức ăn trưa. Liên hệ thầy Thiện Nghiêm – Tri sự Viện Chuyên Tu 2, số điện thoại: 0251 264 0013.

3. Chương trình:

– 07 giờ 30: Tập trung tại Viện Chuyên Tu 2;
– 08 giờ 00: Khởi hành;
– 09 giờ 00: Đến hồ Trị An, phóng sanh theo nghi thức Phật giáo;
– 09 giờ 30: Tham quan rừng Mã Đà, Chiến khu D
– 11 giờ 30: Dùng trưa;
– 12 giờ 00: Hoàn mãn.

Lưu ý: Quý Phật tử tham gia phóng sanh không tự ý mua chim, cá hay các động vật mang theo.

Bài viết cùng chuyên mục