Fri, 07 / 2019 12:08 AM | Ban Biên tập

THÔNG BÁO

V/v Lễ Tự tứ – Dâng y tại Viện Chuyên Tu 1, năm 2019

——————————————————-

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa Quý Bà con Phật tử,

Theo truyền thống của Phật giáo, sau ba tháng an cư kiết hạ mỗi năm, chư Tăng Ni phải thực hiện nghi thức Lễ Tự Tứ – mọi người thành thật chỉ lỗi cho nhau trên tinh thần xây dựng đời sống thanh tịnh cho nhau, và người có lỗi hoàn toàn hoan hỷ sám hối để cải thiện những khiếm khuyết trong tu tập hướng đến đời sống phạm hạnh thoát tục.

Để tạo nhân duyên phước báo thù thắng cho Phật tử gần xa trong mùa Tự tứ nhằm hồi hướng công đức cho song thân, Viện Chuyên Tu 1, làng Vạn Hạnh phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ dâng tứ sự cúng dường pháp y vào ngày 14/8/2019 (14/7 âm lịch) theo chương trình như sau:

– 07 giờ 30: Phật tử vân tập
– 08 giờ 00: Tụng kinh Báo hiếu
– 10 giờ 00: Chư Tăng khất thực
– 11 giờ 00: Cúng dường Trai Tăng
– 11 giơ 30: Phật tử dùng cơm
– 12 giờ 00: Hoàn mãn.

Quý Phật tử muốn tham gia cúng dường, hoan hỷ liên hệ với Văn phòng Viện Chuyên Tu 1 qua số điện thoại 0254.387.6947 (gặp thầy Thiện Tôn) để đăng ký thực phẩm và tứ sự cúng dường trước ngày 13/8/2019.

Trân trọng!

Trụ trì
Thượng tọa THÍCH THIỆN THUẬN

Bài viết cùng chuyên mục