Thu, 08 / 2018 10:07 AM | Ban Biên tập

THÔNG BÁO

V/v Lễ Tự tứ – Dâng y tại Viện Chuyên Tu 1, năm 2018

—————————————————————-

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa Quý Bà con Phật tử,

Theo truyền thống của Phật giáo, sau ba tháng an cư kiết hạ mỗi năm, chư Tăng Ni phải thực hiện nghi thức Lễ Tự Tứ – mọi người thành thật chỉ lỗi cho nhau trên tinh thần xây dựng đời sống thanh tịnh cho nhau, và người có lỗi hoàn toàn hoan hỷ sám hối để cải thiện những khiếm khuyết trong tu tập hướng đến đời sống phạm hạnh thoát tục.

Chính vì yếu tố mạnh dạn nhận khuyết điểm trước tập thể và tinh tấn sám trừ nghiệp chướng đã tạo để được an trú trong Đại chúng thanh tịnh nên ngày này được gọi là ngày Phật hoan hỷ. Phật tử tín chủ phát tâm tha thiết cúng dường pháp y, vật thực, thuốc thang cho chư Tăng Ni trong ngày này được phước báo rất lớn, vì được gieo duyên được với Chư Tăng Ni trong ngày hoan hỷ và thanh tịnh.

Trong Kinh Tương Ưng Phật từng dạy“Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sanh lang thang trong nẻo luân hồi, bỏ thân này nhận thân khác, sinh đi sinh lại bao lần, sữa mẹ mà chúng ta đã uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển”. Để tạo nhân duyên phước báo thù thắng cho Phật tử gần xa trong mùa Tự tứ nhằm hồi hướng công đức cho song thân, Viện Chuyên Tu 1, làng Vạn Hạnh phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ dâng tứ sự cúng dường pháp y sau Lễ Tự tứ vào ngày 24/8/2018 (14/7 âm lịch) theo chương trình như sau:

– 07 giờ 30: Phật tử vân tập
– 08 giờ 00: Tụng kinh Báo hiếu
– 10 giờ 00: Chư Tăng khất thực
– 11 giờ 00: Cúng dường Trai Tăng
– 11 giơ 30: Phật tử dùng cơm
– 14 giờ 00: Thuyết pháp
– 15 giờ 00: Các Chú Tiểu thi nấu ăn
– 16 giờ 30: Dùng chiều
– 17 giờ 00: Hoàn mãn

Quý Phật tử muốn tham gia cúng dường, hoan hỷ liên hệ với Văn phòng Viện Chuyên Tu qua số điện thoại 0254.387.6947 (thầy Thiện Trụ) để đăng ký thực phẩm và tứ sự cúng dường trước ngày 23/8/2018.

Quý Phật tử ở xa có thể chuyển khoản về: Đại đức Thích Thiện Trụ, chủ tài khoản: Hồ Cao Tiến, số tài khoản: 6006205206363 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) khu Công nghiệp Tân Thành, tỉnh BR-VT.

Trân trọng!

Trụ trì
Thượng tọa THÍCH THIỆN THUẬN

Bài viết cùng chuyên mục