Tue, 06 / 2019 4:29 PM | Ban Biên tập

THÔNG BÁO

V/v hủy lịch giảng tại Phần Lan và Đức Quốc
———————————–

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính thưa Quý vị Phật tử,

Vì duyên lành chưa hội đủ, nên TT. Thích Thiện Thuận không thể đến thuyết giảng tại các Đạo tràng ở Phần Lan và Đức Quốc theo Chương trình đã sắp xếp trong ngày 08 – 09/06/2019 như sau:

– 14 giờ 00 Ngày 08/06/2019 (nhằm 06/05 âm lịch) – CHÙA LIÊN TÂM (225 Moisiontie, 20400 Turku, Finland (Phần Lan))

– 10 giờ 00 Ngày 09/06/2019 (nhằm 07/05 âm lịch) – CHÙA LINH THỨU (Heidereuterstraße 30, 13597 Berlin, Germany (Đức))

Kính mong quý vị Phật tử hoan hỷ cảm thông. Xin hẹn lại dịp sau trong Chương trình hoằng pháp tại Âu Châu.

Trân trọng!

BBT.

Bài viết cùng chuyên mục