Sat, 03 / 2020 9:42 PM | Ban Biên tập

THÔNG BÁO

V/v hủy lịch giảng tại chùa Xá Lợi và Huân tu lần thứ 74

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa Quý Phật tử!

Hiện tại, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho bà con Phật tử và phòng tránh dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, chúng tôi xin hủy các chương trình Huân tu lần thứ 74 tại Viện Chuyên Tu vào ngày 22/03/2020 và buổi giảng tại chùa Xá Lợi vào ngày 29/03/2020.

Kính mong Quý Phật tử hoan hỷ. 

Trân trọng.
Thượng tọa Thích Thiện Thuận

Bài viết cùng chuyên mục