Sat, 10 / 2018 10:24 AM | Ban Biên tập

THÔNG BÁO
V/v hủy lịch giảng tại chùa HƯƠNG NGHIÊM

—————————————-

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính thưa quý vị Phật tử,

Vì lý do bận lo lễ tang Viện chủ tu viện Huệ Quang, đạo hiệu Hòa thượng thượng MINH hạ CẢNH, TT. Thích Thiện Thuận cáo lỗi không đến giảng tại chùa HƯƠNG NGHIÊM, B12A/21 ấp 2, đường Liên Ấp 123, Xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Tp. HCM vào lúc 14 giờ 00 ngày 14/10/2018 (nhằm 06/09 âm lịch).

Kính mong quý vị Phật tử hoan hỷ cảm thông.

Trân trọng!

BBT.

Bài viết cùng chuyên mục