Tue, 05 / 2018 6:25 PM | Ban Biên tập

THÔNG BÁO

V/v hành hương giỗ tổ tại Tổ đình Long Khánh, An Giang

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa Quý Phật tử,

Quý Phật tử đăng ký tham gia chuyến hành hương giỗ tổ tại Tổ đình Long Khánh, Châu Đốc hoan hỷ lưu ý một số điều sau:

1. Chương trình:

Ngày 10 tháng 5 năm 2018 (25/3 âm lịch):

– 15 giờ 00: Đến Khu du lịch sinh thái Vạn Hương Mai tự túc nhận phòng;
– 16 giờ 30: Lên xe đi Tổ đình Long Khánh;
– 17 giờ 30: Tác bạch cúng dường, đảnh lễ Giác linh chư vị Tổ sư;
– 18 giờ 00: Dùng cơm chiều;
– 18 giờ 30: Nghe thuyết pháp;
– 20 giờ 00: Ra xe về Vạn Hương Mai;
– 21 giờ 00: Đêm hội Hoa đăng, sinh hoạt giáo lý;
– 22 giờ 00: Chỉ tịnh.

Ngày 11 tháng 5 năm 2018 (26/3 âm lịch):

– 06 giờ 30: Dùng sáng;
– 07 giờ 00: Tự do tham quan, mua sắm;
– 10 giờ 00: Lễ cung tiến Giác linh Tổ khai sơn;
– 11 giờ 00: Lễ cúng dường Trai Tăng;
– 11 giờ 30: Dùng cơm trưa;
– 12 giờ 30: Khởi hành viếng mộ Song thân Sư phụ tại Chi Lăng, Tịnh Biên;
– 15 giờ 00: Dùng bánh khọt tại nhà Phật tử Diệu Phước;
– 18 giờ 00: Dùng tối tại Trạm dừng chân Út Thẳng, Lai Vung – Đồng Tháp;
– 19 giờ 00: Chia tay.

2. Cúng dường, liên hệ:

Quý Phật tử phát tâm cúng dường chùa Tổ hoan hỷ gửi tịnh tài cho vị Trưởng đoàn. Trưởng đoàn có trách nhiệm tổng hợp danh sách có đầy đủ thông tin họ tên và số tiền người ủng hộ, sau đó bàn giao cho Đại đức Thích Thiện Nghiêm (Thư ký đoàn) trước 17 giờ ngày 10/5/2018.

Nếu có việc cần, quý vị vui lòng liên hệ Đại đức Thích Thiện Quang (điện thoại: 0973 426 373)

Trụ trì
Thượng tọa Thích Thiện Thuận

Bài viết cùng chuyên mục