Tue, 11 / 2022 6:59 AM | Ban Biên tập

THÔNG BÁO
V/v Đổi lịch giảng tại chùa Xá Lợi, Tp. HCM

——————————–

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Kính thưa quý Bà con Phật tử,

Do bận công tác Phật sự của Giáo hội, nên lịch giảng của TT. Thích Thiện Thuận tại chùa Xá Lợi 2 buổi sáng tối ngày 27/11/2022 (04/11 âm lịch) sẽ đổi lại lúc 19 giờ ngày 04/12/2022 (11/11 âm lịch).

Kính mong quý Phật tử hoan hỷ tham dự.

Ban Quản trị

Bài viết cùng chuyên mục