Sat, 09 / 2020 10:11 AM | Ban Biên tập

Được sự chấp thuận của Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Đại Giới đàn “Huệ Đăng” để đáp ứng nguyện vọng thiết tha cần cầu giới pháp của chư Tăng Ni và Phật tử tu học các nơi, nhằm tiếp nối mạng mạch Phật pháp của đức Như Lai, thừa hành Phật sự tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức.

Sanh ra đời không gặp Phật, khéo tôn trọng và giữ gìn Giới luật chính là phụng thờ Như Lai như khi còn tại thế. Quý Phật tử gần xa nên phát tâm hộ trì, trợ duyên và thọ  giới để tạo nhân duyên phước báo thù thắng cho thập phương Giới tử được viên mãn tâm nguyện:

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian:

– Lễ Khai mạc Đại giới đàn: 08 giờ 00 ngày 24/11/2020
– Thọ giới Thập thiện: 10 giờ 00 ngày 25/11/2020
– Thọ giới Bồ-tát tại gia: 18 giờ 30 ngày 25/11/2020

Lưu ý: Người phát tâm thọ giới phải có mặt tại Giới trường (Văn phòng Trường Phật học Đại Tòng Lâm) trước 09 giờ ngày 25/11/2020.

2. Địa điểm: chùa Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

II. TIÊU CHUẨN THỌ GIỚI:

– Tất cả những ai có thể nghe và hiểu được lời Giới sư truyền dạy đều có thể được thọ giới.
– Không bệnh truyền nhiễm, bệnh tâm thần;
– Phát tâm khát ngưỡng cầu Giới pháp để tu tập, tuyệt đối không vì danh tướng;
– Người thọ giới Bồ-tát phải ăn trường chay.

III. HỒ SƠ THỌ GIỚI:

1. Giới tử liên hệ Văn phòng Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm, hoặc Viện Chuyên Tu để lấy mẫu hồ sơ (miễn phí), hoặc lấy trên vienchuyentu.com. Hồ sơ gồm có:

– 01 Đơn xin thọ giới (theo mẫu);
– 02 tấm hình 3×4 (chụp chính diện; mặc áo lam hoặc nâu).

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giới tử nộp hồ sơ tại Văn phòng Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm, hoặc Viện Chuyên Tu (hoặc chùa Vạn Thiện) hạn cuối ngày 20/11/2020.

IV. PHÁT TÂM ỦNG HỘ:

Đại Giới đàn tổ chức từ ngày 22 đến 26/11/2020 quy tụ khoảng 3000 Tăng Ni và hàng ngàn Phật tử khắp nơi, chính vì thế rất mong được đón nhận sự phát tâm trợ duyên và ủng hộ tài chánh của Quý bà con Phật tử gần xa để có đủ phương tiện tổ chức viên mãn giúp các Giới tử yên tâm về thọ giới và đắc giới.

Mọi hỷ cúng, xin Quý vị liên hệ Viện Chuyên Tu (thầy Thiện Quang, số ĐT: 0254 387 6947). Quý vị có thể chuyển cho VÕ LIÊU (thầy Thiện Thuận) số tài khoản: 0401000454545 Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Vì sự nghiệp hoằng truyền mạng mạch của Như Lai trên tinh thần trang nghiêm Đạo pháp, lợi lạc quần sanh, chúng tôi kính mong Quý vị thức giả và Bà con Phật tử xa gần lưu tâm, ủng hộ.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỐ TÁT MA HA TÁT

Trụ trì
Thượng tọa THÍCH THIỆN THUẬN

Bài viết cùng chuyên mục