Thu, 10 / 2018 5:51 PM | Ban Biên tập

Tăng chúng Viện Chuyên Tu vô cùng kính tiếc, báo tin:

– Trưởng lão Hoà thượng THÍCH MINH CẢNH – Viện chủ Tu viện Huệ Quang, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang, viên tịch lúc 13 giờ 35 phút ngày 11/10/2018 (nhằm ngày 03/9/Mậu Tuất).
– Trụ thế: 82 năm.
– Hạ lạp: 50 năm.

– Lễ Nhập kim quan vào lúc 06 giờ ngày 12/10/2018 (nhằm ngày 04/9/Mậu Tuất).
– Lễ Tưởng niệm và di quan vào lúc 06 giờ ngày 15/10/2018 (nhằm ngày 07/9/Mậu Tuất).

Kính mời quý Phật tử:
– Viếng tang Hoà thượng Thích Minh Cảnh lúc 19 giờ ngày 12/10/2018.
– Lễ Trà tỳ (hoả táng) lúc 06 giờ ngày 15/10/2018.

Nam mô A Di Đà Phật

Các thông tin thêm về Lễ tang sẽ được BQT cập nhật liên tục để Quý Phật tử gần xa theo dõi.

Bài viết cùng chuyên mục