Sun, 06 / 2018 10:08 AM | Ban Biên tập

THÔNG BÁO

V/v Chương trình tham quan thiên đường mùa thu,
và Khóa tu học Phật pháp lần thứ 8 tại Hàn Quốc
—————————————

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa Quý Phật tử,

Để tạo nhân duyên cho Phật tử các nơi và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc được học giáo pháp vi diệu của đức Phật và thực tập đời sống gia đình hạnh phúc qua giáo lý đạo Phật, Viện Chuyên Tu tổ chức Khóa tu học Phật pháp lần thứ 8 và chương trình tham quan thiên đường mùa thu lá vàng của Hàn Quốc với các thông tin như sau:

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Từ ngày 24 – 30 tháng 10 năm 2018.
2. Địa điểm: Chùa Chánh Quang – 正光寺 ( Jungkwang-sa: 14, Jeonggwang-ro 4beon-gil, Nam-gu, Ulsan, Republic of Korea. 천태종 정광사 : 울산광역시 남구 정광로4번길 14 )
3. Chủ đề: Con về bên Phật

II. CHƯƠNG TRÌNH: Quý vị hoan hỷ xem tại đây.

III. ĐĂNG KÝ:

1. Tại Việt Nam: Xin vui lòng liên hệ:

Văn phòng Viện Chuyên Tu – ĐT: 0254. 387.6947 (gặp chú Thiện Thủ);
Thầy Thiện Hưng – ĐT: 090.999 2102.

2. Tại Hàn Quốc: Xin vui lòng liên hệ theo từng khu vực sau:

– Miền Bắc: Phật tử Tuệ Chung (ĐT : 010.2309.1982), Diệu Đăng (ĐT : 010.6701.1967);
– Miền Trung: Phật tử Diệu Hồng (ĐT: 010.2263.6783), Diệu Đạo (ĐT: 010.5314.2534);
– Miền Nam: Phật tử Diệu Nhân (ĐT: 010.3578.3418), Thiện Phong (ĐT: 010.6798.8997); Diệu Bình (ĐT: 010 .9315.2970);
– Khu vực Teku: Phật tử Thiện Chánh (ĐT: 010.6511.9318), Diệu Quang (ĐT: 010.6675.6264).

3. Thời hạn đăng ký:

– Phật tử tại Hàn Quốc: Trước ngày 20/10/2018;
– Phật tử tại Việt Nam và các nước: Trước ngày 01/9/2018.

Dù chỉ phát tâm tu học chơn chánh, giữ giới thanh tịnh trong sát-na cũng gieo được nhân duyên giải thoát, kính mong Quý Phật tử liễu tri.

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT

Bài viết cùng chuyên mục