Tue, 02 / 2020 10:39 AM | Thiện Hưng

THÔNG BÁO

V/v hủy lịch giảng và Huân tu

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa Quý Phật tử!

Để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho bà con Phật tử và phòng tránh dịch bệnh Vũ Hán lây lan trong cộng đồng, chúng tôi xin hủy các chương trình Huân tu tại Viện Chuyên Tu vào ngày 16/02/2020 và buổi giảng tại chùa Xá Lợi vào ngày 23/02/2020.

Kính mong Quý Phật tử hoan hỷ. 

Trân trọng.
Thượng tọa Thích Thiện Thuận

 

 

Bài viết cùng chuyên mục