Wed, 01 / 2018 11:15 PM | Ban Biên tập


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa Quý Bà con Phật tử,

Để gìn giữ truyền thống đón Tết cổ truyền người Việt Nam trên tinh thần kế thừa và phát huy giá trị văn hóa, nhân văn cao cả của dân tộc, đồng thời xây dựng đời sống tôn sư trọng đạo trong Thiền môn, Viện Chuyên Tu tổ chức những chương trình chuẩn bị đón Tết Mậu Tuất như sau:

1. Gói bánh tét, bánh chưng:

– Thời gian: 07 giờ 00 ngày 12/02/2018 (nhằm 27/12 âm lịch)
– Địa điểm: Viện Chuyên Tu 1.

2. Đón Giao thừa:

a. Đảnh lễ Giác linh Sư Ông:

– Thời gian: 20 giờ 00 ngày 15/02/2018 (nhằm 30/12 âm lịch);
– Địa điểm: Tịch Quang bảo tháp, Viện Chuyên Tu 2.

b. Lễ Phật, khánh tuế Sư phụ:

– Thời gian: 23 giờ 30 ngày 15/02/2018 (nhằm 30/12 âm lịch);
– Địa điểm: Phật điện, Viện Chuyên Tu 1.

3. Đón các đoàn Phật tử:

– Thời gian: 06 giờ 00 đến 19 giờ 00 từ ngày mùng 1 tết đến 20 tháng giêng;
– Địa điểm: Viện Chuyên Tu 1.

4. Lễ thắp nến cầu an:

– Viện Chuyên Tu 2: 19 giờ 00 ngày mùng 2 tết (17/02/2018);
– Viện Chuyên Tu 1: 19 giờ 00 ngày mùng 8 tết (23/02/2018).

Trân trọng.
BBT.

Bài viết cùng chuyên mục