V/v Chương trình tham quan Lễ hội “Hoa Mơ”, và Khóa tu học Phật pháp lần thứ 14 tại Hàn Quốc – năm 2024

 

THÔNG BÁO

V/v Chương trình tham quan Lễ hội “Hoa Mơ”,
 Khóa tu học Phật pháp lần thứ 14 tại Hàn Quốc – năm 2024
—————————————

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa Quý Phật tử trong nước và Hải ngoại,

Để tạo nhân duyên cho Phật tử các nơi và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc được học giáo pháp vi diệu của đức Phật và thực tập đời sống gia đình hạnh phúc qua giáo lý đạo Phật, Viện Chuyên Tu tổ chức Khóa tu học Phật pháp lần thứ 14 và chương trình tham quan Lễ hội “Hoa Mơ” của Hàn Quốc với các thông tin như sau:

1. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM                                                                                          

 – Thời gian: Từ ngày 14 tháng 03 đến ngày 19 tháng 03 năm 2024.

– Địa điểm tu học: Chùa Đại Tinh (52, Janggi-ro, Dalseo-gu, Daegu, Korea – 대성사: 대구광역시 달서구 장기로 52.)

– Chủ đề: KIẾN TẠO BÌNH AN

2. CHƯƠNG TRÌNH: Bấm xem chi tiết tại đây

3. ĐĂNG KÝ:

3.1. Tại Việt Nam, vui lòng liên hệ:

* Đại đức Thích Thiện Hưng, ĐT: 090.999 2102;

* Đại đức Thích Thiện Quang, ĐT: 097.342 6373;

3.2 Tại Hàn Quốc, vui lòng liên hệ theo từng khu vực sau:

– Miền Bắc: Diệu Đăng (010.6701.1967), Diệu Bình (010.9315.2970);

– Miền Trung: Diệu Thanh (010-2408-5809), Thiện Đạt (010.7206.2337);

– Khu vực Daegu: Thiện Định (010.7148.1972), Thiện Chân (010.5126.8387), Diệu Quang (ĐT: 010.6675.6264);

– Khu vực Pohang: Diệu An (010.8208.3889),  Thiện Pháp (010.5578.3739) ;

– Miền Nam Busan, Gimhae: Diệu Phương (010.2728.4677), Thiện Đức (010.8268.7986);

– Khu vực Gyeongsan: Diệu Thuyết (010.3139.9297);

-Khu vực Jinju: Diệu Quán (010-5281-0619), Thiện Cảnh (010-4396-1998).

3.3 Thời hạn đăng ký:

– Phật tử tại Hàn Quốc: Trước ngày 10/03/2024;

– Phật tử tại Việt Nam và các nước: Trước ngày 14/02/2024.

Dù chỉ phát tâm tu học chơn chánh, giữ giới thanh tịnh trong sát-na cũng gieo được nhân duyên giải thoát, kính mong Quý Phật tử phát nguyện tham dự.

Trưởng Ban Tổ chức

Thượng tọa Thích Thiện Thuận