Wed, 01 / 2021 2:59 PM | Thiện Hưng

THÔNG BÁO

V/v Gói bánh chưng bánh tét, đón tết Tân Sửu – năm 2021

——————————————————

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa Quý Bà con Phật tử,

Để giữ truyền thống đón Tết cổ truyền người Việt Nam trên tinh thần kế thừa và phát huy giá trị văn hóa, nhân văn cao cả của dân tộc, đồng thời xây dựng đời sống tôn sư trọng đạo trong Thiền môn, Viện Chuyên Tu tổ chức những chương trình chuẩn bị đón Tết Tân Sửu như sau:

1. Gói bánh tét, bánh chưng:

– Thời gian: 07 giờ 00 ngày 08/02/2021 (nhằm 27/12 âm lịch)

– Địa điểm: Viện Chuyên Tu 2.

2. Đón Giao thừa:

a. Đảnh lễ Giác linh Sư Ông:

– Thời gian: 20 giờ 00 ngày 11/02/2021 (nhằm 30/12 âm lịch);

– Địa điểm: Tịch Quang bảo tháp, Viện Chuyên Tu 2.

b. Lễ Phật, khánh tuế Sư phụ, đón giao thừa:

– Thời gian: 23 giờ 30 ngày 11/02/2021 (nhằm 30/12 âm lịch);

– Địa điểm: Giảng đường Viện Chuyên Tu 2.

3. Đón các đoàn Phật tử:

– Thời gian: 06 giờ 00 đến 19 giờ 00 từ ngày mùng 1 tết đến 20 tháng giêng;

– Địa điểm: Viện Chuyên Tu 2.

4. Lễ thắp nến cầu an:

– Thời gian: 19 giờ 00 ngày 19/02/2021 (mùng 8 tết);

– Địa điểm: Viện Chuyên Tu 2.

Trân trọng kính mời Quý bà con Phật tử xa gần về tham dự.

BBT.

Bài viết cùng chuyên mục