Thu, 03 / 2020 3:46 PM | Thiện Hưng

V/v bổ sung nhân sự Ban Thiện Nguyện Ánh Đạo

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa quý Phật tử.

Được sự cho phép của TT. Thích Thiện Thuận – Cố vấn Ban Thiện nguyện Ánh Đạo, nay bổ sung ĐĐ. Thích Thiện Không làm Phó ban kiêm Thủ quỹ Ban Thiện nguyện Ánh Đạo.

Kể từ hôm nay, Quý Phật tử phát tâm ủng hộ BTN Ánh Đạo, xin vui lòng chuyển khoản cho Trần Ngọc Hùng (ĐĐ. Thích Thiện Không), số tài khoản: 6006205289319, Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn (Agribank), Chi nhánh KCN Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trưởng ban: ĐĐ. Thích Thiện Hưng

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục