Sun, 01 / 2020 6:40 AM | Thiện Hưng

Đúng 23 giờ 30 phút đêm ngày 30/12/Kỷ Hợi, Đại chúng Viện Chuyên Tu vân tập về Đại hùng Bửu điện, chính thức dâng hương đảnh lễ khánh vía Đức Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. Sau phần niêm hương bạch Phật của Thượng tọa Trụ trì, đại chúng phúng tụng kinh văn và đảnh lễ Đức Từ thị Di Lặc.

Công hạnh của Đức Di Lặc là thông điệp yêu thương thể hiện Từ – Bi – Hỉ – Xả. Hằng năm, vào ngày mùng 1-01-AL là ngày khánh ví Đức Phật Di Lặc, mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng và giá trị đạo đức nhân văn đến đồng bào Phật tử nói riêng và cộng đồng nhân loại nói riêng. Bức thông điệp đầu năm thể hiện qua công hạnh của Phật Di Lặc là nền tảng đạo đức thông qua hình ảnh 5 chú tiểu quanh Ngài ẩn dụ cho 5 căn: (mắt, tai, muỗi, lưỡi, thân, còn ý tìm ẩn trong tâm là chú tiểu thứ 6).

Chúng ta hãy thực hành theo công hạnh của Đức Phật Di Lặc, quán chiếu căn trần làm sao để 6 căn tiếp xúc với 6 trần lúc nào cũng làm chủ và an lạc.

Sau đó, đại chúng tác bạch khánh tuế Sư phụ. Thầy Thiện Quang thay mặt đại chúng dâng lời tác bạch chúc mừng Sư phụ: “Thầy lại thêm một tuổi, sức khỏe càng suy giảm mà Phật sự vẫn còn oằn vai. Chúng con còn quá nhỏ chưa thể chia sẻ hay gánh vác được gì cho Thầy, chỉ nguyện tu học thật nghiêm túc để Thầy không phải phiền lòng lo lắng…”

Lời Sư phụ chỉ dạy nhẹ nhàng trong tiếng gió: “Các con đừng quên chí nguyện xuất gia của mình như Thiền sư Linh Hựu đã dạy trong Cảnh Sách văn: ‘Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu.’ Các con luôn ghi nhớ và thực hành lời dạy này của Tổ thì học đạo hay hành đạo ở đâu cũng đều làm rạng danh Thích tử.”

Sư phụ đã lì xì cho đại chúng và hướng dẫn đại chúng đến bàn vọng để dâng hương cho Cửu huyền thất tổ, ông bà quá vãng của mình. Sau đó đảnh lễ giác linh Sư ông.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận:    

BBT

Bài viết cùng chuyên mục