Tue, 11 / 2019 3:30 PM | Ban Biên tập

“Sông núi dẫu mai có chuyển rời
Ân tình thâm trọng mãi chẳng vơi
Con nguyện khắc ghi lời dạy bảo
Làm gói hành trang suốt cuộc đời.”

Phật tử Thiện An (Cà Mau)

Bài viết cùng chuyên mục