Tue, 04 / 2019 3:12 PM | Thiện Hưng

THÔNG BÁO

V/v đổi ngày Huân tu lần thứ 64

Kính thưa Quý Phật tử xa gần! Nhằm đón chào ngày đại lễ Vesak Liên Hiệp quốc được tổ chức lần thứ 3 tại chùa Tam Chúc Hà Nam Việt Nam, hơn 100 Quốc gia tham dự, vào ngày 12-15/05/2019 (nhằm ngày 8-10/04/Kỷ Hợi). Đạo tràng Viện Chuyên Tu sẽ tổ chức Lễ tắm Phật vào ngày 12/05/2019 (nhằm ngày 08/04/Kỷ Hợi).

Như vậy khóa huân tu lần thứ 64 theo lịch cũ vào ngày 19/05/2019 (nhằm ngày 15/04/Kỷ Hợi) sẽ dời lại trước một tuần vào ngày 12/05/2019 (nhằm ngày 08/04/ Kỷ Hợi).

Chương trình Huân tu gồm:

Lễ tắm Phật, TT. Thích Thiện Thuận thuyết giảng, Lạy hồng danh Chư Phật, Phổ thí thập loại chúng sanh, Quy y Tam bảo,…

Thân mời Quý Phật tử về tham dự Lễ tắm Phật để tỏ lòng tri ân đến Đức Thế Tôn, người đã khai sáng ra đạo Phật.

Thân chúc quý liệt vị an lành và thuận duyên trong cuộc sống.

Trụ trì TT. Thích Thiện Thuận

 

Bài viết cùng chuyên mục