Tue, 06 / 2020 6:28 PM | Ban Biên tập

Sáng nay, ngày 22/6/2020, Sư phụ trụ trì Viện Chuyên Tu đã hướng dẫn Phật tử Trần Thị Hạ và gia đình đến Trường hạ thiền viện Huệ Chiếu – Phổ Chiếu thiết lễ cúng dường Trai tăng cho 120 hành giả an cư kiết hạ để cầu siêu cho chồng là hương linh Phật tử Trần Quang, pháp danh Thiện Đạo.

Buổi lễ tụng kinh chú nguyên siêu độ được tổ chức trang nghiêm và thiền vị tại Phật điện dưới sự chủ trì của NT. Thích nữ Thuần Trí. Sau đó, nghi thức cúng Quá đường thật nghiêm tịnh và Đại chúng cùng thọ trai trong chánh niệm.

Bài viết cùng chuyên mục