Sun, 11 / 2022 4:57 AM | Thiện Hưng

Đạo tràng Viện Chuyên Tu tại Hàn Quốc được sự chứng minh và cố vấn của TT. Thích Thiện Thuận – Trụ trì Viện Chuyên Tu Việt Nam –  TT. Thích Hạnh Bảo – Trụ trì chùa Liên Tâm Phần Lan.

Nay Ban điều phối chúng con xin được cơ cấu thành phần nhân sự, tiện việc điều hành Phật sự. Mục đích, quy định cụ thể quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của mỗi thành viên trong Ban Tổ chức và phương thức tổ chức chương trình hoạt động Đạo tràng để nâng cao hiệu quả công tác Phật sự và tăng cường tinh thần đoàn kết trong nội bộ.

Xin giới thiệu thành phần nhân sự năm 2022 như sau:

 

BBT

Bài viết cùng chuyên mục