Tue, 11 / 2019 3:11 PM | Ban Biên tập

“Bôn ba khắp nẻo ban Đạo Pháp
Cứu muôn người thoát khổ an vui
Thầy ơi! Đời kiếp con ghi nhớ
Nghĩa nặng, ơn sâu tựa biển trời..”
Chúng con xin Thành kính tri ân Sư Phụ
– Người lái đò vĩ đại!
Nam Mô A Di Đà Phât!

Phật tử Thủy Ngạn (Hà Nội)

Bài viết cùng chuyên mục