Tue, 06 / 2020 11:27 PM | Ban Biên tập

08 giờ sáng ngày 9/6/2020, Thượng tọa Thích Thiện Thuận đã quang lâm trường hạ chùa Vạn Phước, thành phố Vũng Tàu thuyết giảng đè tài “Thiết Tha Với Đạo” nhằm tái định lại một trong năm công đức của người xuất gia (phát tâm xuất gia, hoài bội đạo cố), có khoảng 200 hành giả Ni an cư tại trụ xứ. Người phát tâm xuát gia vì lòng “hoài bội đạo” quyết phải là người “thủ chí phụng đạo”. Người thủ chí phụng đạo là người biết an trú vào hạnh viễn ly, vượt khỏi phàm tình, không đám say lạc thú ở đời, hằng sống trong chánh niệm tỉnh giác, an bần thủ đạo. Gian khổ không làm cho họ sờn lòng, thử thách không làm cho họ nản chí.

14 giờ cùng ngày, Thượng tọa có buổi thuyết giảng chủ đề “An Cư” tại trường hạ Ni viện Kiều Đàm, thị xã Phú Mỹ cho hơn 200 hành giả Ni. Đức Phật chế định ba tháng An cư mùa mưa là hợp pháp hóa một thông lệ hay một tập tục đã được chấp hành tự nhiên giữa các Tỳ kheo nói riêng, và cũng chung cho mọi tu sĩ của các giáo phái ngoài đạo Phật lúc bấy giờ. Tuy nhiên, xét theo thực tế hành trì của giáo đoàn Tăng lữ về việc An cư mùa mưa, thì sự An cư này không phải chỉ giới hạn bởi sự việc đi lại gây tổn hại cho các côn trùng sâu bọ và cỏ cây, các thứ sinh trưởng nhiều trong mùa mưa. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ nói rằng, vào thời kỳ An cư mùa mưa, các Tỳ kheo nên hạn chế đi lại tối đa để hành trì giới luật, tu tập thiền định, khai mở trí tuệ.

Bài viết cùng chuyên mục