Sáng ngày 29 tháng 4 năm 2023, mọi công tác chuẩn bị cho khoá tu học Phật pháp với chủ đề “LÀM CHỦ CẢM XÚC” của cộng đồng Phật tử Viện Chuyên Tu tại Hàn Quốc được tổ chức tại chùa HẢI TINH đã được hoàn tất, sẵn sàng đón tiếp chào mừng chư hành […]

Sáng ngày 29 tháng 4 năm 2023, mọi công tác chuẩn bị cho khoá tu học Phật pháp với chủ đề “LÀM CHỦ CẢM XÚC” của cộng đồng Phật tử Viện Chuyên Tu tại Hàn Quốc được tổ chức tại chùa HẢI TINH đã được hoàn tất, sẵn sàng đón tiếp chào mừng chư hành giả tha hương nơi đất khách, quý Phật tử ở khắp mọi miền nơi xứ sở Kim Chi trở về tu học.

Thiện Long