Sun, 06 / 2019 8:12 AM | Ban Biên tập

07 giờ 30 ngày 15/6/2019, nhận lời mời của Ban Chức sự trường hạ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thượng tọa Thích Thiện Thuận đã quang lâm trường hạ Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm thuyết giảng chủ đề “Tăng Pháp Yết Ma” với sự tham dự của khoảng 800 Tăng Ni hành giả an cư.

Thượng tọa chia sẻ, tất cả mọi sinh hoạt lớn trong đại chúng thuộc về sinh hoạt của tăng đoàn mà thành tựu được, là nhờ phương pháp gọi là Tăng pháp Yết-ma. Nếu một cộng đồng xã hội thịnh vượng được bắt đầu bằng yếu tố cơ bản của sự thống nhất ý chí và hành động, thì thanh tịnh và hoà hợp là yếu tố tiên quyết cho mạng mạch của Tăng-già. Tăng-già có thanh tịnh và hoà hợp thì Phật pháp mới trường tồn và hưng thịnh. Trong đó, ý chí hoà hợp để đưa đến hành động thanh tịnh của Tăng-già chính là “tác pháp yết-ma”, một nguyên tắc nghị sự trong tổ chức Tăng đoàn Phật giáo có bề dầy truyền thống hơn hai ngàn năm trăm năm qua.

Dựa vào giới luật để kiến lập sự thanh tịnh thuần khiết trong Tăng đoàn, y cứ vào hạ lạp của giới mà phân định lớn nhỏ, khiến cho Tăng đoàn có quy củ và trật tự. Yết-ma chế độ Tăng sự, Tăng đoàn, không lấy ý kiến riêng của một người nào đó để quyết định mà thể hiện Tăng đoàn là đoàn thể có tinh thần dân chủ cao độ. Trong lúc tác pháp Yết-ma, đại chúng đề cử người đầy đủ đức tài chủ trì Hội đồng Yết-ma, điều này đã phản ảnh được tinh thần trọng đức trọng tài của Tăng đoàn.

Xin giới thiệu một số hình ảnh được ghi nhận:

Bài viết cùng chuyên mục