Tue, 03 / 2020 7:48 PM | Ban Biên tập

Tại khu cách ly ký túc xá Đại Học Quốc Gia TP.HCM

Thương cho những con người ấy, từ tận đáy lòng cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn vì tất cả…

Số ca nhiễm cứ tăng dần đều, đa phần từ các chuyến bay, các bạn về nước cách ly tránh dịch thì hãy nhìn vào đây nhé, đừng chê bai nữa.

Để có chỗ cho các bạn chăn ấm, gối êm, rất nhiều con người đã xuyên đêm vất vả chuẩn bị như thế này. Rồi họ mệt, họ kiệt sức, họ nằm vội ở bất cứ nơi nào, trong bộ quần áo bảo hộ vô cùng nóng và chẳng “dễ chịu” chút nào.

Bạn có thể bỏ đất nước, nhưng đất nước này không bao giờ bỏ bạn. Nhìn vào đó mà sống, mà đừng chê bai, mà thế này thế nọ nữa…

Khổ thật sự.

Và… cũng thương thật sự!

Trích nguồn: Nhà Báo Hoàng Nguyên Vũ


“Ai cũng muốn mình được bình yên trong cuộc sống, thoải mái trong sinh hoạt. Nhưng có những con người đã gác lại điều đó, chấp nhận đem tính mạng và thoải mái của mình đổi lấy sự bình yên cho những người xa lạ. Họ không chỉ sống bằng trách nhiệm, mà họ sống bằng cả trái tim. Họ chính là hình ảnh của Bồ-tát đang thực hành hạnh nguyện lợi sanh giữa đời thường.”

Ban biên tập

Bài viết cùng chuyên mục