Thu, 02 / 2021 8:50 PM | Thiện Quang

Thiền sư Mãn Giác có câu: “Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai”. Hai câu thơ trên, Ngài đã hàm ý sâu xa về một mùa xuân miên viễn, xuân trong ý niệm và hơi thở của mỗi người, nó không còn phụ thuộc vào sắc cảnh bên ngoài rằng hoa tàn xuân sẽ hết. Đây cũng chính là tri kiến giải thoát mà qua cảnh xuân hoa tàn Thiền sư đã dạy rõ định luật tuần hoàn đổi thay của tạo hoá sinh trụ dị diệt, đến đi được mất, tất cả là lẽ đương nhiên vậy thế thì cớ gì mà chúng ta mất đi mùa xuân hỷ lạc của chính bản thân mình khi cành hoa trước thềm vừa tàn…

Bài viết cùng chuyên mục