Sat, 05 / 2018 4:30 PM | Ban Biên tập

SỮA THƠM GIỚI LUẬT

Nhận lời mời của Ni trưởng Thích nữ Như Bửu, Giám luật Phân ban Ni giới tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu – Trụ trì Kiều Đàm Ni viện, làng Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thượng tọa Thích Thiện Thuận giảng dạy bộ luật Tỳ Ni Hương Nhũ cho chư Ni chúng khu vực Vạn Hạnh mỗi tháng một lần.

14 giờ ngày 05/5/2018, Thượng tọa đã quang lâm Kiều Đàm Ni viện giảng chủ đề “Giá trị của bộ sách Tỳ Ni Nhựt Dụng Thiết Yếu đối với tu sĩ Phật giáo Việt Nam” với sự tham dự của 120 vị Tôn đức Ni.

Gần hai tiếng đồng hồ, Thượng tọa ân cần chia sẻ: Sau khi xuất gia, tu sĩ Phật giáo Việt Nam đều phải học thuộc và thực hành theo hai thời khóa tụng kinh sớm chiều và bộ Luật Trường Hàng. Trong đó, quyển Tỳ Ni Nhựt Dụng Thiết Yếu là căn bản thực tập chánh niệm trong sinh hoạt thường ngày của Tăng sĩ. Có thể nói, đây là bộ sách gối đầu giường của người xuất gia. Dù có nhiều pháp môn để hành trì, nhưng bất luận hành giả tông phái nào cũng đều không bỏ qua phương thức thực tập chánh niệm của bộ luật căn bản này.

Dù ảnh hưởng Thiền tông của Trung Hoa, nhưng dòng thiền Tỳ-ni-đa-lưu-chi được thành lập năm 580 và dòng Vô Ngôn Thông năm 820 vẫn lấy luật làm căn bản, thực tập như một phương tiện nhiếp tâm một cách tự nhiên, đồng thời, phát lòng từ bi rộng lớn như công hạnh Bồ-tát.

Luật sư Độc Thể, hiệu Kiến Nguyệt (1601-1697) cuối đời Minh, Trung Hoa được tôn xưng là Nam Sơn luật sư (Đạo Tuyên, 596-669) đời Đường tái thế, Ngài đã dựa vào tác phẩm Tỳ Ni Nhựt Dụng của Thiền sư Tính Kỳ vốn tập hợp các thi kệ trong phẩm Tịnh Hạnh của kinh Hoa Nghiêm với một số bài kệ, đà-la-ni khác rải rác trong Mật bộ mà biên soạn thành tác phẩm Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu. Sau đó, hai cao đồ của Ngài là luật sư Thư Ngọc giải thích nghĩa lý của tác phẩm này soạn thành Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Hương Nhũ Ký.

Xin giới thiệu một số hình ảnh được ghi nhận:

Bài viết cùng chuyên mục