Sun, 07 / 2022 9:08 PM | Thiện Hưng

Sáng ngày 31/07/2022 Ông Nguyễn Phước Ninh Phó phòng Tổng hợp Ban Tôn giáo Chính phủ, đã ghé thăm Trí Thắng Đường trường hạ chùa Vạn Thiện, chia sẽ cùng hành giả an cư về nội dung “Luật tín ngưỡng Tôn giáo”.

Hiện nay việc cải cách hành chính trong Tôn giáo được đẩy mạnh, nhằm hoàn thiện hơn cho các cơ sở Tôn giáo được bảo hộ và hoạt động thuận tiện. Thực tế hiện tại Ban Tôn giáo Chính phủ đã nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến. Những năm gần đây su hướng phát triển Tôn giáo toàn cầu rất mạnh, đặc biệt ở Việt Nam chúng ta được ví như một bảo tàng Tôn giáo, một bức tranh tổng hợp các Tôn giáo cùng sinh hoạt trong một đất nước. Đảng và nhà nước Việt Nam cũng xác định, Tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận quần chúng nhân dân, Tôn giáo là thực thể của xã hội và Tôn giáo sẽ đồng hành với công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước Việt Nam thân yêu.

Thế kỷ 21 là thế kỷ của công nghệ thông tin, cũng là thế kỷ của tâm linh, của Tôn giáo. Tôn giáo ngày nay đã hòa nhập vào công cuộc xây dựng đất nước, đóng góp cho xã hội về mọi mặt đặc biệt là trên lĩnh vực bình ổn tinh thần của quần chúng.

Tín ngưỡng là niềm tin của con người được thể hiện thông qua những lễ nghi gắn liền với phong tục, tập quán truyền thống để mang lại sự bình an về tinh thần cho cá nhân và cộng đồng. Giải quyết các vấn đề về tinh thần trong thời buổi vật chất dư thừa và các tệ trạng ngày càng gia tăng. Đó là các buổi sinh hoạt Tôn giáo, các lớp học giáo lý cùng với niềm tin tín ngưỡng đã góp phần mang lại cân bằng cho đời sống xã hội, tháo gỡ những bế tắc tinh thần.

Trong buổi chia sẻ, Ông Nguyễn Phước Ninh đã nêu ra một số vấn đề trong Luật tín ngưỡng Tôn giáo năm 2016 ở khoản 5 Điều 2, Điều 15, khoản 5 Điều 6, Khoản 1 Điều 64 và một số vấn đề liên quan.

Buổi chia sẻ mang lại nhiều nội dung cần thiết để hành giả An cư hiểu rộng hơn về Luật tín ngưỡng Tôn giáo.

Ban TT-TT hạ trường

Bài viết cùng chuyên mục