Sun, 01 / 2020 5:08 AM | Thiện Hưng

Hằng năm vào tối 30 tết, đại chúng Viện Chuyên Tu có buổi sinh hoạt cuối năm, chia sẻ những thành tựu trong một năm tu học và đưa ra những dự định của năm mới. Đây là thời gian quý báu để Thượng tọa Thích Thiện Thuận trụ trì Viện Chuyên Tu và đại chúng nhắc nhỡ nhau trên bước đường tu học. Những mẫu chuyện vui buồn, những thành tựu của cá nhân, những thất bại của tự thân,… và rồi rút ra những kinh nghiệm để có hướng nhìn nhận mới, những lời chia sẻ chân thành giữa thầy và trò là kinh nghiệm quý báu làm hành trang cho một năm mới tiếp theo.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Bài viết cùng chuyên mục