Thu, 06 / 2019 10:46 AM | Ban Biên tập

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ NĂM 2019
—————————————————————

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa Quý bà con Phật tử gần xa.

“Trong tất cả hương thơm,
Không ngược bay chiều gió,
Chỉ hương người đức hạnh,
Ngược gió khắp tung bay”.

Vào mùa Hạ là lúc chư Tôn đức Tăng, Ni các nơi vân tập về các trụ xứ An cư – Kiết hạ trong 3 tháng, thúc liễm thân tâm, trao dồi giới, định, tuệ. Vâng lời Đức Phật dạy, Quý thiện tín nam nữ có bổn phận hộ trì chư Tăng, Ni yên tâm tu học, đồng thời là cơ hội tu tạo phước điền đến quý thiện tín.

Theo thông lệ hằng năm, Ban Thiện nguyện Ánh Đạo tổ chức chương trình cúng dường Trường hạ, mục đích hướng Phật tử gần xa gieo trồng phước báo, kết duyên cùng chư Tôn đức Tăng, Ni An cư tại các Trường hạ.

BTC xin thông báo về thông tin và lịch trình chuyến đi như sau:

1. Thời gian:

Chủ nhật, ngày 14/07/2019 (nhằm ngày 12/06/Kỷ Hợi)

– 04 giờ 00: sắp xếp phẩm vật lên xe;

– 05 giờ 00: xuất phát tại sân vận động Hoa Lư (số 2 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp.HCM), tụng kinh Cầu an, dùng sáng trên xe, sinh hoạt phổ biến chương trình;

– 07 giờ  00: cúng dường Trường hạ Viện Chuyên Tu, thị xã Phú Mỹ;

– 07 giờ 30: cúng dường Trường hạ Ni viện Kiều Đàm, thị xã Phú Mỹ;

– 08 giờ 00 : cúng trường hạ chùa Huê Lâm, thị xã Phú Mỹ;

– 08 giờ 30: cúng trường hạ TV. Phổ Chiếu, thị xã Phú Mỹ;

– 09 giờ 00 : cúng trường hạ TV. Huệ Chiếu, thị xã Phú Mỹ;

– 10 giờ 00: cúng dường Trường hạ Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm thị xã Phú Mỹ (cúng dường Trai Tăng);

– 11 giờ 00: cúng dường Trường hạ Ni viện Thiện Hòa (dùng trưa);

– 13 giờ 30: cúng dường Trường hạ Thiền viện Thường Chiếu, Đồng Nai;

– 14 giờ 30: cúng dường Trường hạ Trường Trung cấp Phật học Ni, Đồng Nai

– 15 giờ 30: cúng dường Trường hạ Trường Trung cấp Phật học Tăng, Đồng Nai;

– 16 giờ 00: Kết thúc.

2. Kinh phí: 

Tổng dự toán: 350.000.000 đồng (ba trăm năm mươi triệu đồng Việt Nam).

3. Mọi sự phát tâm cúng dường, Quý Phật tử vui lòng liên hệ các địa chỉ và số tài khoản sau:

  • Đại đức Thích Thiện Hưng (ĐT. 090 999 2102), chủ tài khoản: Lâm Văn Liêm, số tài khoản: 102000462786 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương, Chi nhánh 3, Tp. HCM.
  • Hoặc quý Phật tử phát tâm trực tiếp tại văn phòng Viện chuyên tu 1 (Thầy Thiện Thủ), hoặc Viện Chuyên Tu 2 (Thầy Thiện Nghiêm)

4. Liên hệ: Quý Phật tử đăng ký tham gia, xin vui lòng liên hệ Phật tử Vạn Ngọc (ĐT: 090 844 6694); tại Bình Dương, Phật tử Diệu Hóa (ĐT: 0907 091 700); tại Vũng Tàu, Phật tử Diệu Huệ (ĐT: 0933 300 348).

Thời gian đăng ký: Kể từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 07/07/2019 (nhằm ngày 05/6/Kỷ Hợi) tiện cho Ban Tổ chức sắp xếp xe đón đưa.

Lưu ý: Để tỏ lòng thành kính và đón nhận phước báo trọn vẹn khi dâng lễ phẩm cúng dường, quý Phật tử tham gia hoan hỷ mặc áo tràng và tuân thủ theo sự hướng dẫn của BTC.

Kính chúc Quý vị an lành và thuận duyên trong cuộc sống.

Ban Thiện nguyện Ánh Đạo

Trưởng ban
ĐĐ. Thích Thiện Hưng

Bài viết cùng chuyên mục