Mon, 10 / 2018 10:01 PM | Ban Biên tập

PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ

CÚNG DƯỜNG ĐẠI GIỚI ĐÀN “BẢO TẠNG” – ĐỢT 1

Kính bạch Chư tôn đức,
Kính thưa quý Phật tử gần xa!

Trong thời vừa gian qua, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm của Chư tôn đức cùng quý Phật tử xa gần, đã phát tâm ủng hộ Đại Giới đàn “Bảo Tạng” – PL. 2562 sẽ tổ chức từ ngày 14 đến 18/11/2018, quy tụ khoảng 3000 Tăng Ni và hàng ngàn Phật tử khắp nơi, chính vì thế rất mong được đón nhận tiếp tục sự phát tâm trợ duyên và ủng hộ tài chánh của Chư tôn đức và Quý bà con Phật tử gần xa để có đủ phương tiện tổ chức viên mãn, giúp các Giới tử yên tâm về thọ giới và đắc giới.

Mọi hỷ cúng, xin Quý vị liên hệ Viện Chuyên Tu (thầy Thiện Trụ, số ĐT: 0254 387 6947). Quý vị có thể chuyển cho VÕ LIÊU (thầy Thiện Thuận) số tài khoản: 0401000454545 Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Vì sự nghiệp hoằng truyền mạng mạch của Như Lai trên tinh thần trang nghiêm Đạo pháp, lợi lạc quần sanh, chúng tôi kính mong Quý vị thức giả và Bà con Phật tử xa gần lưu tâm, ủng hộ.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỐ TÁT MA HA TÁT

Trụ trì
Thượng tọa THÍCH THIỆN THUẬN

Bài viết cùng chuyên mục