Thu, 10 / 2020 9:15 PM | Ban Biên tập

Sáng ngày 22/10/2020, TT. Thích Thiện Thuận và Tăng chúng Viện Chuyên Tu đã tổ chức phóng sanh 3,2 tấn cá giống tại hồ Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai để hồi hướng cầu an chúc thọ cho Phật tử Phạm Tấn Nghĩa, pháp danh Thiện Nhân. Tham gia có ông Vũ Đình Trung, Phó Chủ tịch UB. MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, ông Lê Văn Hảo, Phó Giám đốc Khu bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa hồ Trị An.

Tổng chi phí cho đợt phóng sanh lần thứ 6 này là 200 triệu đồng do Phật tử Phạm Tấn Nghĩa tài trợ.  Kỳ nguyện tín chủ bào trợ tiêu tai tiệu nạn, tật bệnh tiêu trừ.

Bài viết cùng chuyên mục