Tue, 05 / 2020 9:15 PM | Ban Biên tập

Nhân lễ đáo tuế Phật tử Phạm Tấn Nghĩa pháp danh Thiện Nhân, Thượng tọa trụ trì Viện Chuyên Tu đã hướng dẫn phóng sanh 3,2 tấn cá giống với hơn 600.000 con thuộc chủng loại trắm, chép xuống hồ Trị An huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Tổng kinh phí 240.000.000 đồng.


Cùng tham gia chương trình phóng sanh có các vị lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, Ban Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hoá hồ Trị An và chư Tăng của Viện Chuyên Tu.

 

Bài viết cùng chuyên mục