Thu, 05 / 2018 4:10 PM | Ban Biên tập

Theo định kỳ, ngày 18 âm lịch mỗi tháng, chư Tăng Ni ẩn tu trong khu vực núi Thị Vải lại vân tập về chùa Vạn Thiện tụng Kinh Phạm Võng.

Sáng ngày 03/5/2018, khoảng 120 vị Tăng Ni đã hòa tâm nguyện, cất cao thanh âm tụng lại lời dạy của đức Phật dành cho các vị Bồ-tát đã học, sẽ học và đương học. Thật xúc động khi nghe các vị đồng phát nguyện qua lời Kinh tụng:

Nếu Phật tử (người xuất gia và tại gia thọ giới Bồ-tát) khi đã phát mười điều nguyện lớn trên đây rồi, phải giữ gìn giới cấm của Phật. Tự thệ rằng: Thà nhảy vào đống lửa, hố sâu, núi dao, quyết không cùng với tất cả người nữ (nam) làm điều bất tịnh để phạm điều cấm trong Kinh Luật của Tam thế chư Phật.

Lại thệ rằng: Thà lấy lưới sắt nóng quấn thân mình cả nghìn lớp, quyết không để thân này phá giới mà thọ những đồ y phục của tín tâm đàn việt. Thà chịu nuốt hòn sắt cháy đỏ và uống nước đồng sôi mãi đến trăm nghìn kiếp quyết không để miệng này phá giới mà ăn các thứ thực phẩm của tín tâm đàn việt. Thà nằm trên đống lửa lớn, trên tấm sắt nóng, quyết không để thân này phá giới mà nhận lấy các thứ giường ghế của tín tâm đàn việt. Thà trong một hai kiếp chịu cho cả trăm gươm giáo đâm vào mình, quyết không để thân này phá giới mà thọ các thứ thuốc men của tín tâm đàn việt. Thà nhảy vào vạc dầu sôi trong trăm nghìn kiếp quyết không để thân này phá giới mà lãnh những phòng nhà, ruộng vườn, đất đai của tín tâm đàn việt.

Lại phát thệ rằng: Thà dùng chày sắt đập thân nầy từ đầu tới chân nát như tro bụi, quyết không để thân nầy phá giới mà thọ sự cung kính lễ bái của tín tâm đàn việt.

Lại phát thệ rằng: Thà lấy trăm nghìn lưỡi gươm giáo khoét đôi mắt mình quyết không đem tâm phá giới này mà nhìn xem sắc đẹp của người. Thà lấy trăm nghìn dùi sắt đâm thủng lỗ tai mình trải trong một hai kiếp, quyết không đem tâm phá giới này mà nghe tiếng tốt giọng hay. Thà lấy trăm nghìn lưỡi dao cắt bỏ lỗ mũi mình, quyết không đem tâm phá giới này mà ngửi các mùi thơm. Thà lấy trăm nghìn lưỡi dao cắt đứt lưỡi mình, quyết không đem tâm phá giới này, mà ăn các thứ tinh thực của người. Thà lấy búa bén chặt chém thân thể mình, quyết không đem tâm phá giới này mà tham mặt đồ tốt.

Lại phát nguyện: Nguyện cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật.” (cố Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch)

Thời kinh kết thúc, chư Tăng và Phật tử Viện Chuyên Tu đã cúng dường tịnh tài đến chư Tăng Ni để có chút phương tiện cho đời sống ẩn dật.

Xin giới thiệu một số hình ảnh được ghi nhận:

BBT.

Bài viết cùng chuyên mục