Sun, 07 / 2018 3:31 PM | ThienDat

Sáng ngày 01/7/2018, trong không khí trang nghiêm, hòa hợp khoảng 130 vị Tăng Ni ẩn tu khu vực núi Thị Vải vân tập về chùa Vạn Thiện tụng Kinh Phạm Võng, để cùng nhau mở rộng tâm từ tu theo hạnh nguyện Bồ-tát. Thật thiêng liêng khi nghe lại duyên khởi đầu tiền của đức Phật kiết giới:

“Thuở ấy, đức Phật Thích-ca Mâu-ni, lúc mới thành đạo vô thượng chánh giác trong khi ngồi dưới cội bồ-đề, Ngài bắt đầu kiết B-tát giới. Ngài dạy:
Hiếu thuận với cha mẹ, Sư Tăng, Tam bảo. Hiếu thuận pháp chí đạo. Hiếu gọi là giới, cũng gọi là cấm ngăn…

Thật không nghĩ bàn đối với giới của hàng Bồ-tát, khi khởi lên một ý niệm nhỏ sâu kín vẫn có thể phạm giới. Đức Phật nói về Giới sát sanh: “Nếu Phật tử, hoặc tự mình giết, bảo người giết, phương tiện giết, khen tặng sự giết, thấy giết mà tùy hỉ, nhẫn đến dùng bùa chú để giết: Nhân giết, duyên giết, cách thức giết, nghiệp giết. Phàm tất cả loài hữu tình có mạng sống đều không được cố ý giết. Là Phật tử, lẽ ra phải luôn luôn có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, lập thế cứu giúp tất cả chúng sanh, mà trái lại tự phóng tâm nỡ lòng sát sanh, Phật tử này phạm B-tát Ba-la-di ti. 

Thời kinh kết thúc, chư Tăng và Phật tử Viện Chuyên Tu đã cúng dường tịnh tài và gạo, mì đến chư Tăng Ni để có chút phương tiện cho đời sống ẩn dật, tổng trị giá cúng dường ước tính 65 triệu đồng.

Xin giới thiệu một số hình ảnh được ghi nhận:

 

Cùng ngày, khoảng 40 người thuộc đoàn Phật tử Sen Trắng dưới sự hướng dẫn của Đoàn trưởng Thanh Năng đã có mặt tại chùa Vạn Thiện từ sáng sớm để trồng cỏ và dọn dẹp vệ sinh để tôn tạo cảnh quan trong khuôn viên chùa được sạch đẹp hơn.

Bên cạnh đó, các thầy cũng phối hợp với Phật tử lợp mái ngói cổng tam quan trước sân chùa. Một cảnh thật nghiêm tịnh và ý thức khi bên trong Phật điện là Tăng Ni tụng kinh, bên ngoài là Phật tử và các Sư chú Viện Chuyên Tu lao động, tất cả hào quyện trong tâm niệm hướng thiện, trang nghiêm trụ xứ đáng trân trọng.

Xin giới thiệu một số hình ảnh được ghi nhận:

 

 

Bài viết cùng chuyên mục