Tue, 07 / 2018 11:21 AM | ThienDat

07 giờ 30 sáng ngày 03/7/2018, Thượng tọa Thích Thiện Thuận đã quang lâm Trường hạ Thiền viện Minh Đức, thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thuyết giảng chủ đề “Pháp Nhập Hạ” với sự tham dự khoảng 100 vị hành giả an cư.

Thượng tọa chia sẻ, trước khi vào mùa mưa, chư Tăng Ni phải khảo sát địa điểm hội đủ các điều kiện không có tiềng ồn, nạn khủng bố, côn trùng độc, thú dữ để chọn làm trụ xứ chuẩn bị cho thời gian 3 tháng nhập hạ thuận tiện cho các hành giả thực tập thiền định, học hỏi kinh luật, sám hối lỗi lầm, cầu các vị tôn túc niên cao lạp trưởng giải nghi…

Để chúng Tăng (Ni) đạt được sự an tịnh khi sống chung với nhau tại một trụ xứ, nhất là tránh trường hợp có người cố tình gây rối trong đại chúng, tạo nhân duyên phạm giới, tổn thương phạm hạnh, trở ngại sự thanh tu… phải chọn nơi nhập hạ như sau:

     – Không quá xa làng xóm, tiện việc khất thực;
     – Không quá gần phố thị, dễ gây ồn náo;
     – Không có nhiều côn trùng;
     – Có tỳ-kheo đủ 5 đức để nương tựa (chỉ dạy điều chưa biết, làm thanh tịnh điều đã biết, giải quyết các nghi, thông suốt kinh luật và sẵn lòng chỉ dạy, có chánh kiến);
     – Có thí chủ cúng dường thuốc thang, cơm cháo.

Theo Phật giáo Nam truyền, nhập hạ có 02 cách: tiền an cư (từ 16/6 đến 15/9 âm lịch), Hậu an cư (16/7 đến 15/10 âm lịch). Bắc truyền Phật giáo thì an cư từ ngày 16/4 đến 16/7 âm lịch. Trong thời gian nhập hạ, hành giả hạn chế ra ngoài cương giới, để tránh các ngoại duyên làm ảnh hưởng đến sự tu tập của bản thân và đại chúng.

Bài viết cùng chuyên mục