Tue, 04 / 2021 9:21 PM | Ban Biên tập

14 giờ ngày 04/4/2021, nhận lời mời của Ni sư Trụ trì Thích nữ Diệu Lành, TT. Thích Thiện Thuận đã quang lâm Bửu Lâm cổ tự tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuyết giảng cho đạo tràng Tu bát quan trai Khánh Hỷ với chủ đề “Pháp Làm Cho Cư Sĩ Được Lợi Lạc” nhân ngày khai giảng Khóa tu đầu tiên năm 2021.

Thượng tọa giảng sư chia sẻ: Khi Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, cây Kỳ-đà thuộc nước Xá-vệ, Bà-la-môn tuổi trẻ tên là Uất-xà-ca đến đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật xin chỉ dạy cách người tại gia tu tập để có thể làm cho lợi ích, an lạc đời này, đời sau. Đức Phật ân cần chỉ dạy có bốn pháp: Tín đầy đủ, Giới đầy đủ, Thí đầy đủ, Tuệ đầy đủ. Tín là tin sâu vững chắc bất động vào Phật-Pháp-Tăng; Giới là rèn luyện năm nhân cách đạo đức của người Phật tử qua việc giữ gìn 5 giới; Thí là tùy khả năng và tâm nguyện mà xả buông, hiến tặng và cho đi một phần những gì mình đang có; Tuệ là thành tựu chánh kiến, biết rõ như thật về Tứ diệu đế.

Bài viết cùng chuyên mục