Thu, 12 / 2019 7:57 AM | Ban Biên tập

PHÂN ƯU

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Đạo tràng Viện Chuyên Tu vô cùng thương tiếc khi nhận được tin: Phật tử: KHƯƠNG THỊ LÝ – Pháp danh: DIỆU MINH đã lâm chung ngày 18/12/2019 tại Campuchia. Hưởng dương: 58 tuổi

Đạo tràng Viện Chuyên Tu nhớ mãi tấm lòng hộ đạo của Phật tử Diệu Minh qua từng thùng hoa lài mang từ Campuchia về Viện Chuyên Tu trong những mùa Lễ Phật đản.

Chư Tăng và Phật tử đạo tràng Viện Chuyên Tu xin thành kính phân ưu cùng gia đình, nhất tâm cầu nguyện hương linh Phật tử Diệu Minh cao đăng Phật quốc.

NAM MÔ SIÊU LẠC ĐỘ BỒ TÁT

Trân trọng.

Trụ trì
Thượng tọa THÍCH THIỆN THUẬN

Bài viết cùng chuyên mục