Tue, 09 / 2018 12:18 PM | Ban Biên tập

Sáng ngày 23/9/18 Phân BTN Ánh Đạo Bình Dương đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để phát 300 phần bánh bao và sữa hộp. Các tình nguyện viên đã đi từng khoa trao tận tay các bệnh nhân từng phần quà. Chia sẻ yêu thương là chất liệu từ bi của người học Phật. Xin chân thành tri ân các đạo hữu xa gần đã đồng hành và chia sẻ.

Xin cảm ơn các bác sĩ Khoa Dinh dưỡng đã trợ duyên cho nhóm được hoàn thành công tác thiện nguyện của mình.

Nam mô công đức lâm Bồ tát ma ha tát.

Xin giới thiệu một số hình ảnh của chuyến đi:

Tin và ảnh: Diệu Hương

Bài viết cùng chuyên mục