Sun, 12 / 2018 6:44 PM | Ban Biên tập

Trong tháng 11/2018 vùa qua, Phân BTN Ánh Đạo Bình Dương trực thuộc Ban Thiện Nguyện Ánh Đạo Viện Chuyên Tu đã quyên góp tịnh tài để cứu giúp một trường hợp bệnh ngặt nghèo đó là em Nguyễn Ngọc Ánh sinh năm 1994 quê ở Cầu Kè tỉnh Trà Vinh. Các thành viên trong phân Ban đã góp được số tiền là 46.400.000 đồng để giúp em Ánh vượt qua những lúc khó khăn nhất.

Xin chân thành cảm ơn các đạo hữu đã chia sẻ yêu thương đến những hoàn cảnh kém may mắn, nghèo khổ bệnh tật hiểm nghèo.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

PT. Diệu Hóa.

Bài viết cùng chuyên mục