Sun, 03 / 2021 5:37 PM | Thiện Quang

Ngày 14/03/2021 Phân BTN Ánh Đạo Vũng Tàu đến thăm và nấu tặng thức ăn tại Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT. Tổng kinh phí 6.440.000 đồng. Ánh Đạo Vũng Tàu chân thành tri ân các MTQ đã trợ duyên, cũng như góp sức cho chuyến thiện nguyện thành tựu tốt đẹp.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Bài viết cùng chuyên mục