Tue, 08 / 2018 9:07 AM | Ban Biên tập

Theo định kỳ hàng tháng, sáng chủ nhật ngày 12/08/2018, Phân BTN Ánh Đạo Bình Dương chúng con đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để thăm và phát hơn 300 phần quà gồm bánh bao và sữa hộp cho các bệnh nhân nơi đây.

Ngay từ sáng sớm các tình nguyện viên đã tập trung lại cười nói râm ran, lòng rất phấn khởi sau đó phụ chở đồ đến khoa Dinh Dưỡng. Hơn 300 phần bánh bao và sữa hộp được nhanh chóng chia đều ra rồi lần lượt phân đi từng khoa. Chúng con rất vui khi nhìn thấy các bệnh nhân nhận quà xong là mở ra dùng liền. Chia sẻ yêu thương là chất liệu từ bi của người học Phật.

Con xin chân thành cảm ơn sư phụ TT. Thích Thiện Thuận (cố vấn BTN Ánh đạo), Thầy Thiện Hưng -Trưởng Ban TN Ánh đạo, đã hướng dẫn, chỉ dạy chúng con mở lòng ra làm những việc đẹp đạo, tốt đời đem năng lượng yêu thương lan tỏa khắp mọi nơi.

Xin giới thiệu một số hình ảnh của chuyến đi:

 Diệu Hóa

Bài viết cùng chuyên mục